OnEdu on kouluille suunnattu kokonaisvaltainen oppimis- ja viestintäratkaisu, joka toimii kaikilla päätelaitteilla.

Source: www.onedu.fi

TOIMII!Lukiolaki ja valtioneuvoston asetus 1.12.20145 § Opiskeluympäristöt ja toimintakulttuuri

Lukio-opinnoissa tulee hyödyntää monipuolisesti opiskeluympäristöjä, jotka lisäävät työelämän, jatko-opintojen sekä tieto- ja viestintäteknologian tuntemusta. Opiskeluympäristöjen tulee tukea opiskelijan opiskelumotivaatiota ja auttaa häntä löytämään omat vahvuutensa.

Niiden tulee olla opiskelijan kokemuspiiriä monialaisesti rikastuttavia sekä pedagogisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia.

Advertisements