Sourced through Scoop.it from: klassikka.onedu.fi

Mehackit-kurssi on lukiolaisten ensiaskel teknologiaan. Kurssi tuo opiskelijoille luovan teknologian kokemuksia ja tarjoaa yhteisöllisen toimintamallin avulla hauskaa, inspiroivaa teknologiakasvatusta nuorille. Kurssi perustuu käytännönläheisiin sisältökokonaisuuksiin, joiden pääpaino on omien projektien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Mehackit-kurssi on vasta-alkajille suunnattu, eikä kurssilla suoriteta laajoja tietojenkäsittelytieden opintoja. Kurssin keskeinen tavoite on tarjota lukiolaisille kokemuksia teknologian rakentajana ja auttaa ohjaamaan lukioikäiset teknologiaharrastuksen pariin.

Ohjaajina toimivat Mehackitin kouluttamat teknisen alan korkeakouluopiskelijat, jotka tuovat kurssille alan uusia käytäntöjä ja työelämälähtöisyyttä.

Klassikan ensimmäinen julkaisu valmis luettavaksi! Hienoa Juha ja Klassikan opsikelijat!

Advertisements